Klimaatverandering: De neerwaartse spiraal

Via dit poster-spel komen we te weten wat de negatieve impact is van ons economisch systeem op de klimaatverandering.

Doorheen de verschillende vrijhandelsakkoorden kunnen we zien dat de Europese Unie naar een economie streeft die gericht is op het buitenland. Europese multinationals krijgen steeds meer toegang tot de natuurlijke bronnen en goedkope werkkrachten van landen in het Zuiden. Overproductie, ontbossing, lucht- en grondvervuiling, overmatig watergebruik, het patenteren van bepaalde plant- en diersoorten, etc. zijn slechts enkele factoren die de klimaatverandering direct of indirect versterken. Deze factoren zorgen ervoor dat de bevolking van landen uit het Zuiden nog kwetsbaarder wordt voor de klimaatverandering.

Op deze pagina vind je affiches die je kan downloaden, instructies voor het verloop van het spel, net als een klein informatiedossier met info over de verschillende affiches. Op die manier kan je zelf het spel animeren.

Indien je vragen hebt, stuur gerust een mail naar alexia@vivasalud.be

 

1650 views